Copenhagen School of Design and Technology

da

Øko. & virk.adm. (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Eco. & Bus.adm. (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070203
Fag- /modulansvarlig
René Ancher Grøn
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  •Introduktion til virksomhedsteori
  •Introduktion til mikro- og makroøkonomi
  •Globalisering (af samfundet) og internationalisering (af virksomheden)
  •Introduktion til grundlæggende regnskabslære.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om:
  •virksomhedsform og -organisation i forbindelse med etablering og drift af en virksomhed samt dens strategier, herunder vision, mission, organisatoriske principper og teori.
  •grundlæggende principper, teorier, metoder og redskaber i relation til administration af økonomi og personaleledelse. Dette omfatter grundlæggende mikroøkonomi, adfærdsøkonomi og rationalitet (individ) og grundlæggende samfundsøkonomi (samfund).
  •grundlæggende elementer inden for byggeøkonomi. Dette omfatter grundlæggende udbud og efterspørgsel, konjunkturudsving, omkostningsfaktorer og inflation, kapitalmarkedet og hvordan man bevæger sig fra kostprisberegning mod kundeberegning.
  •sociale, kulturelle og etiske spørgsmål, der har indvirkning på oprettelse, drift og administration af en virksomhed, herunder internationalisering af virksomheden og globaliseringen af økonomien.

  Ved semestrets afslutning har den studerende opnået færdigheder i:
  •anvendelse af metoder og værktøjer til analyse og drift af en virksomhed inden for byggebranchen, herunder undersøgelser og vurdering af risici og muligheder i det makroøkonomiske miljø.
  •anvendelse af regnskabsprincipper til drift af en forretning og anvendelse af branchens metoder og værktøjer til budgettering, regnskab og udbud. Dette omfatter dobbelt bogholderi, budgettering og årsrapport.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
32
timers undervisning
64
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Øko. & virk.adm. (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 32 timers undervisning, hvilket svarer til 43 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.