Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektur (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Architecture (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070205
Fag- /modulansvarlig
Lars Stabell
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer at ordregive rækkehuse på en given byggegrund. Du udvikler et foreløbigt projekt frem til og med den kontraktlige udbudsproces (Main work-stage).
  De problemstillinger, du står over for, omfatter multikonstruktioner, sammenstødende konstruktioner, fælles komponenter og systematiske byggeprocesser.
  Du lærer relevante tegningsteknikker, om overholdelse af bestemmelser, æstetiske standardkonstruktioner, centrale knudepunkter og koordination af beslutninger for en enkelt enhed, der gentages mange gange.
  Du gennemfører selvstændigt og i samarbejde med andre en designproces med de fornødne arbejdsfaser og i overensstemmelse med relevante bestemmelser.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan definere og udarbejde et funktionelt diagram over projektets layout (viser rumlige sammenkoblinger).
  •kan vurdere og anvende design og detaljer samt identificere og analysere deres iboende risici.
  •kan gennemføre og bruge arbejdstrinmodellen samt kanalisere indhold til relevante tredjeparter.
  •kan placere projektet præcist på byggegrunden.
  •kan beskrive og redegøre for udvalgte byggematerialer, arkitektoniske midler og konstruktionsprincipper.
  •kan udføre i BIM, med både modelleringsanalyse og simulation (authoring/ydeevne)
  •har kendskab til brandforebyggelse, påvisning af passende flugtveje og begrænsning af ildens spredning.
  •kan undersøge den arkitektoniske idé og sikre, at den kan realiseres gennem arbejdsfaserne.
  •kan vurdere det bærende fundament og vise, hvordan belastninger overføres til undergrunden.
  •kan sammenholde design med alle relevante forordninger (især gældende bygningsreglement og hertil hørende lokalplan).
  •kan beregne bebyggelsesprocenten.
  •kan skabe et sammenhængende teknologisk design.
  •kan formidle bygningskonstruktionens teknologiske løsninger på en fyldestgørende måde.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
7
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 83% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.