Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Byggeri op til 2½ etage) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structure (Construction up until 2½ floor) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070212
Fag- /modulansvarlig
Bo Mahs
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne laver du en detaljeret 3D-model ved hjælp af BIM-software.
  Du beskæftiger dig med konstruktionsgitre, tolerance, detaljering af samlinger med under- og overbygningskonstruktioner.
  Ved hjælp af værktøjer, der understøtter BIM-processen og giver dig mulighed for at analysere og undersøge bygningskonstruktioner, opnår du fordele med hensyn til sammenligning og valg af forskellige elementer i forhold til deres konstruktionstekniske egenskaber (forbindelsesevne, tolerance og understøttelse).

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  opnår viden om og forståelse for:
  •principperne for konstruktionsdeles placerings- og konstruktionsevne i forskellige systemer som f.eks.: forskydninger, søjle-/bjælkesystem, bærende system eller kombinationssystemer.
  •lokalisering af vertikale og horisontale byggeelementer i planer, sektioner og elevationer.
  opnår færdigheder i:
  •identifikation og tegning af et konstruktionsgitter.
  •anvendelse af BIM-værktøj til at udfærdige digitale 3D-modeller.
  •redigering af analytiske sektioner og detaljerede centrale samlingspunkter.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
35
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Byggeri op til 2½ etage) (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 49% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.