Copenhagen School of Design and Technology

da

Arkitektur (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Architecture (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070103
Fag- /modulansvarlig
Henrik Oxholm Zigler
Thomas Ringhof
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer at udvikle et projekt med et enfamilieshus på en given grund. Du tager udgangspunkt i et eksisterende hus, som du udvikler i overensstemmelse med gældende bestemmelser og kravsspecifikationer til byggeelementer. Forståelse af oplæg, forståelse for den grundlæggende kommunikation med kunden og interessenter, basal byggegrundsanalyse, space management, funktionsanalyse og arbejdsområdeplanlægning er alle eksempler på de problemstillinger, du vil stå over for.
  Diskussion af den grundlæggende forståelse for projektudvikling og øvelser i iterative strategier, hvilket hjælper dig med at prioritere dine handlinger.
  Du får kendskab til relevante grundlæggende detaljeringskrav til dokumentation og grundprincipperne for måltegning og detaljering i overensstemmelse med de tilknyttede faser. Derudover vil du evaluere dine forslag i henhold til bestemmelser mht. standardkonstruktioner, knudepunkter og tværfagligt koordinerede beslutninger for en bolig.
  Selvstændigt og i samarbejde med andre udfører du en designproces gennem de fornødne arbejdsfaser ved hjælp af digitale modeller og skitser.
  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene:
  •kan anvende projektfasemodellen.
  •kan anvende tegneteknikker digitalt og manuelt.
  •kan anvende funktionelle diagrammer som kommunikationsmiddel i forbindelse med enfamilieshuse.
  •kan værdsætte et bygningskoncepts arkitektoniske idé.
  •kan bidrage med generelle ideer til bæredygtighed.
  •kan forstå og anvende detaljeringskrav i forbindelse med arkitekttegninger.
  •har kendskab til grundlæggende principper for tegningsudstyr til de forskellige faser.
  •kan forstå kravene i bygningsreglementet.
  •kan udnytte byggegrundens fordele og miljømæssige kriterier i udformningen af et byggeri.
  •kan forstå de grundlæggende principper for proportionering.
  •kan producere et kvalitetssikret anlægsdesign forud for et teknisk design.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timers undervisning
41
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Arkitektur (Bolig byggeri) (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.