Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Bolig byggeri) (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Structure (Plot and Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4070104
Fag- /modulansvarlig
Johan Jeppesen
Thomas Ringhof
 • Formål og læringsmål

  Generelle målsætninger
  Du lærer om de grundlæggende strukturelle principper for konstruktion af generiske og komplekse bygningselementer.
  Du opbygger en forståelse for detaljerede beskrivelser af strukturelle lag og fremstilling af forskellige bygningselementer ved hjælp af 2D-tegninger.
  Du får en forståelse for de grundlæggende principper for analyse og udvælgelse af passende strukturelle løsninger.

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  - opnår viden og færdigheder i konstruktion af:
  •generiske fundamenter
  •generiske hulmure
  •generiske indervægge med stolper i træ eller letvægtsstål
  •fladt & skrånende tag for 1-2-etagers beboelsesejendomme

  - opnår viden og færdigheder forbundet med placering af:
  •vinduer i en generisk hulmur
  •døre i en generisk hulmur og i indervægge

  - opnår viden og færdigheder i:
  •lokalisering af et bygningselement og tilhørende dimensionering.

 • Undervisningsform
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
28
timers undervisning
41
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Bolig byggeri) (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.